ALEXEI COTRUȚĂ A PARTICIPAT LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A CNOS – 19 OCTOMBRIE 2017

Președintele FSNR, Alexei Cotruță a participat ieri, 19 octombrie la adunarea generală ordinară a Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova. Membrii CNOS s-au întrunit pentru a examina diverse chestiuni cu privire la activitatea CNOS din Republica Moldova în perioada dintre Adunările Generale 2016 și 2017.

Președintele CNOS, Nicolae Juravschi a prezentat raportul despre activitatea CNOS, referindu-se la participarea sportivilor la evenimentele organizate sub egida CIO și COE în perioada examinată, dar și la colaborarea cu Federațiile Naționale și Agențiile Teritoriale Olimpice.

CNOS

Președintele Comisiei de Cenzori, Boris Boguș a prezentat raportul despre situația financiară a CNOS în perioada examinată.

În cadrul Adunării Generale a fost examinată și chestiunea “Cu privire la suspendarea Federației de Taekwondo WTF din Republica Moldova”.

Pe data de 3 octombrie 2017, la Lausanne (Elveția), la Curtea de Arbitraj Sportiv a avut loc ședința de audiere, care a examinat conflictul între CNOS din Republica Moldova și Federația de Taekwondo WTF din Republica Moldova, pentru a decide dacă Comitetul Executiv al CNOS a avut autoritatea de a suspenda provizoriu Federația de Taekwondo WTF pe data de 9 martie 2017.

CNOS

Pe data de 9 octombrie 2017, CAS a decis că CNOS a avut autoritatea de a emite decizia respectivă, acordând astfel câștig de cauză Comitetului Național Olimpic și Sportiv.

După prezentarea declarațiilor din partea CNOS și a Federației de Taekwondo, dar și prezentarea probelor ambelor părți, recomandarea Comitetului Executiv al CNOS de a suspenda Federația de Taekwondo până la următoarea Adunare Generală a fost supusă votului.

Recomandarea Comitetului Executiv al CNOS de a suspenda Federația de Taekwondo a fost adoptată cu majoritatea voturilor membrilor și reprezentanților CNOS cu drept de vot la Adunarea Generală.

CNOS